messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


สถิติ sitemap
วันนี้ 159
เดือนนี้1,890
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)49,716
ทั้งหมด 280,000

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กิจกรรม "รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส (Big Cleaning Day)" พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์...
ร่วมงานวันวิสาขบูชาสกลนครปี2567
โครงการประเพณีีวันสงกรานต์
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาจัดโครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมอันดีในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา จัดงาน MOI Waste BanK Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ
โครงการคัดแยกขยะครัวเรือน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview31

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133

public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
14 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่สน0023.5/ว11322ลงวันที่14มิถุนายน2567เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน๙)(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)
14 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่สน0023.5/11328ลงวันที่14มิถุนายน2567 เรื่องแจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
11 มิ.ย. 2567
ที่สน0023.5/ว10992ลงวันที่11มิถุนายน2567 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
11 มิ.ย. 2567
ที่ สน0023.5/10993 ลงวันที่11มิถุนายน 2567 เรื่องแจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11 มิ.ย. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๙๙๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
11 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 11050 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เรื่อง การติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ