call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

info ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ita 2564)
ITA
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาประเมิน ITA ปี 2564 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


info ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ita 2564)
EIT
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาประเมิน ITA ปี 2564 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงวัยต้านภัยโควิด 19
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2564
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง
โครงการอบรมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
โครงการอบรมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2564
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2563 (รายนางบุญชวน ศรีสมัย 23 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเต่า)
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564 (รายนายวัฒนา ผันพลี 295 หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอย)
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71
เดือนนี้ 5,244
เดือนที่แล้ว 10,801
ทั้งหมด 33,095

ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ