call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ (กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องโรงเรียนผู้สูงอายุ)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กีฬาผู้สูงอายุและกีฬาฟุตซอล ประจำปี ๒๕๖๔
โครงการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลสามัคคีพัฬฒนา
โครงการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
โครงการส่งเสริมพัฒนาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 จุดที่ 3 สะพานดอนหลวงข้ามแม่น้ำสงคราม บ้านนาดอกไม้
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ