call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675info ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ita 2564)
ITA
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาประเมิน ITA ปี 2564 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


info ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ita 2564)
EIT
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาประเมิน ITA ปี 2564 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 15/2564 ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการของพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา
กีฬาสีเด็กอนุบาลปี2564
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (13 ภาพ)
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลกนคร ปี 2564 (9 ภาพ)
โคงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (12 ภาพ)
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยในบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 09-3325-5861
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 09-3325-5861
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 84
เดือนนี้ 6,579
เดือนที่แล้ว 10,464
ทั้งหมด 18,003

ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ