เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675info ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ita 2564)
ITA ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาประเมิน ITA ปี 2564 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

ลิงค์

info ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ita 2564)
EIT ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาประเมิน ITA ปี 2564 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

ลิงค์

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศระเบียบธนาคารขยะออมทรัพย์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการของพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (13 ภาพ)
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลกนคร ปี 2564 (9 ภาพ)
โคงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (12 ภาพ)
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร (8 ภาพ)
โครงการธนาคารขยะออมทรัพย์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 (7 ภาพ)
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ120ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (14 ภาพ)
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 65
เดือนนี้ 4,168
เดือนที่แล้ว 4,794
ทั้งหมด 11,750

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร