call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : pageview5 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 จุดที่ 3 สะพานดอนหลวงข้ามแม่น้ำสงคราม บ้านนาดอกไม้
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 จุดที่ 2 วัดนักบุญยอแซฟดอนทอย -หนองสนุก (หมู่ที่ 3,6) และสวนสาธารณะหนองทอย
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 จุดที่ 1 ศาลปู่ตาและรูปปั้นเต่าใหญ่ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
กิจกรรม "สตรีแกนนำรักษ์ชุมชน" (ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปี 2565)
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเสียในครัวเรือน ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 207ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ