เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพัธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสมเกียรติ ศรีระวงค์ ด้านหลังบ้านนายเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
photo ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองจอก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๒ ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายหนองต้มเกลือ - สายดงปลาโคป ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายบ้าน นายราชัน เคนไชยวงค์ - ดอนสงค์ ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ grade
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ grade
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐในปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๒) grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 82
เดือนนี้ 4,185
เดือนที่แล้ว 4,811
ทั้งหมด 11,767