เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder เทศบัญญัติ
insert_drive_file เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
description เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file คำแถลงบงประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2