messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 40
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565-มีนวคม2566 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา งบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 49
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา งบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 47
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา งบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 59
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา งบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 48
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา งบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 40
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา งบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 59
find_in_page สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา งบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 40
find_in_page สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 178
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 305
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 325
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 319
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 320
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 301
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 315
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 302
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 303
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 314
สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 328
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 300
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2