เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
find_in_page สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
insert_drive_file สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
insert_drive_file สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
insert_drive_file สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
insert_drive_file สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1