เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
assistant_photo แผนอัตรากำลัง 3 ปี
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง กำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง กำหนดตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317 |
photo การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294 |
photo ปรับปรุง แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (ฉบับที่๒) ระบบแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327 |
photo การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1