call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

folder แผนปฏิบัติการ
insert_drive_file แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฎิบัติในระดับ ปอท. รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฎิบัติในระดับ ปอท. รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28กันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30กันยายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 14