เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integity & Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ตามระบบ e-PlanNACC เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1