เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integity & Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ตามระบบ e-PlanNACC เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304 |
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1