เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการลาของพนักงานเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file คู่มือ e-plannacc poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file คู่มือรวม ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 239 |
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273 |
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273 |
insert_drive_file คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file คู่มือสมรรถนะหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน พรบ.ความผิดทางละเมิด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 223 |
description คู่มือการลาพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 247 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1