messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 63
find_in_page รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 320
ข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 323
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 322
สถิติการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 324
สถิติการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 347
สถิติการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2560 | เปิดอ่าน : 334
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1