messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุระชัย แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
โทร : 097-3199471
นายอดิศักดิ์ ช่วยรักษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
โทร : 0925355529
จ.ส.ท.ชวัลวิทย์ พวงใบดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : 09-7004-0913
นางสาวจตุรพร นุประทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเรวัติ บุญชาญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวมยุรี คุณบุราณ
คนงาน
โทร : 09-2270-8561
นายอุทัย เตียงไชย
คนงานประจำรถขยะ
นายจตุพล อัตศรี
คนงานประจำรถขยะ