เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ.ส.ท.ชวัลวิทย์ พวงใบดี
นักวิชาการสาธารณสุข
จ.ส.ท.ชวัลวิทย์ พวงใบดี
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวมยุรี คุณบุราณ
คนงานทั่วไป
นางสาวมยุรี คุณบุราณ
คนงานทั่วไป
นางสาวจตุรพร นุประทุม
คนงานทั่วไป
นางสาวจตุรพร นุประทุม
คนงานทั่วไป
นายเรวัติ บุญชาญ
พนักงานขับรถขยะ
นายเรวัติ บุญชาญ
พนักงานขับรถขยะ
นายอุทัย เตียงไชย
คนงานประจำรถขยะ
นายอุทัย เตียงไชย
คนงานประจำรถขยะ
นายจตุพล อัตศรี
คนงานทั่วไป
นายจตุพล อัตศรี
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 54
เดือนนี้ 4,157
เดือนที่แล้ว 4,783
ทั้งหมด 11,739