เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675account_box กองการศึกษา
นางดวงใจ บุญชาญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางดวงใจ บุญชาญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสุทธิรักษ์ สิงห์ทองไชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นายสุทธิรักษ์ สิงห์ทองไชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางนวลละออง สำรองพันธ์
ครู
นางนวลละออง สำรองพันธ์
ครู
นางสาวเพ็ญโสภา เคนไชยวงค์
ครู
นางสาวเพ็ญโสภา เคนไชยวงค์
ครู
นายธนศิลป์ เปาวนา
ครู
นายธนศิลป์ เปาวนา
ครู
นางสมจิต ประสงค์ดี
ครู
นางสมจิต ประสงค์ดี
ครู
นายธีระพร สุขะ
ครู
นายธีระพร สุขะ
ครู
นางวิภาดา จุฬารมย์
ครู
นางวิภาดา จุฬารมย์
ครู
นางอำนวย คิดโสดา
ครู
นางอำนวย คิดโสดา
ครู
นางคนึงนิจ ชาเหลา
ครู
นางคนึงนิจ ชาเหลา
ครู
นางสาวนิภาพร พรมจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิภาพร พรมจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุนิสา ไถนาคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุนิสา ไถนาคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิภารัตน์ ศรีสมัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิภารัตน์ ศรีสมัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไฉไล บุรีวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไฉไล บุรีวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนภาลัย เกษามา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนภาลัย เกษามา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายเตือนจิตร ไตรวงค์ย้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายเตือนจิตร ไตรวงค์ย้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายประเสริฐ พรห์มแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประเสริฐ พรห์มแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัชชัย พรหมแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายธวัชชัย พรหมแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางนงลักษ์ แก้วฝ่าย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนงลักษ์ แก้วฝ่าย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนันทิยา สารเนตร
คนงานทั่วไป
นางสาวนันทิยา สารเนตร
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 61
เดือนนี้ 4,164
เดือนที่แล้ว 4,790
ทั้งหมด 11,746