เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675account_box สำนักปลัด
นางสาวละอองดาว นาโควงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวละอองดาว นาโควงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายทวี ศรีสูงเนิน
นิติกร
นายทวี ศรีสูงเนิน
นิติกร
นางสาวจิรัชยาพร มีธรรม
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจิรัชยาพร มีธรรม
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวธัญชนก คำชนะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวธัญชนก คำชนะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวนิลุบล วุฒิสาร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนิลุบล วุฒิสาร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสุดารัตน์ ทองส่งโสม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุดารัตน์ ทองส่งโสม
เจ้าพนักงานธุรการ
จ.ส.ท.วิวัฒน์ ไอยะไกรษร
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
จ.ส.ท.วิวัฒน์ ไอยะไกรษร
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นายปัจจัย คุณบุราณ
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายปัจจัย คุณบุราณ
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายสมยศ นามธิราช
ยาม
นายสมยศ นามธิราช
ยาม
นายสมภพ เทียนลา
เจ้าหน้าที่ป้องกันแะบรรเทาสาธารณภัย
นายสมภพ เทียนลา
เจ้าหน้าที่ป้องกันแะบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวเนตรนภา อัตศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
นางสาวเนตรนภา อัตศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
นางสาวอังคณา เจริญชัย
คนงานทั่วไป
นางสาวอังคณา เจริญชัย
คนงานทั่วไป
นายธวัตร์ แก้วฝ่าย
คนงานทั่วไป
นายธวัตร์ แก้วฝ่าย
คนงานทั่วไป
นางสาวศันสนีย์ กวานปรัชชา
คนงานทั่วไป
นางสาวศันสนีย์ กวานปรัชชา
คนงานทั่วไป
นายสุระพล บุญชาญ
นักการภารโรง
นายสุระพล บุญชาญ
นักการภารโรง
นายอุบล คำเกษ
คนสวน
นายอุบล คำเกษ
คนสวน
นายธุระกิจ คุณบุราณ
คนงานทั่วไป
นายธุระกิจ คุณบุราณ
คนงานทั่วไป
นายยอด แก้วฝ่าย
คนงานทั่วไป
นายยอด แก้วฝ่าย
คนงานทั่วไป
นางสาววันนิษา อุทำกา
จ้างเหมาบริการ
นางสาววันนิษา อุทำกา
จ้างเหมาบริการ
นายนนทวัฒน์ บุญรักษา
จ้างเหมาบริการ
นายนนทวัฒน์ บุญรักษา
จ้างเหมาบริการ
นายไชยณรงค์ สิงคาม
จ้างเหมาบริการ
นายไชยณรงค์ สิงคาม
จ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 115
เดือนนี้ 4,218
เดือนที่แล้ว 4,844
ทั้งหมด 11,800