messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการประเพณีีวันสงกรานต์[13 เมษายน 2567]
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาจัดโครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมอันดีในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567[28 มีนาคม 2567]
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา จัดงาน MOI Waste BanK Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ[21 มีนาคม 2567]
โครงการคัดแยกขยะครัวเรือน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2567[19 มีนาคม 2567]
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ[15 มีนาคม 2567]
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[13 มีนาคม 2567]
บัณฑิตน้อย2567[13 มีนาคม 2567]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567[1 มีนาคม 2567]
กิจกรรมวันดินโลก ปี 2567 [29 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2567[17 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 - 10 (ทั้งหมด 223 รายการ)