เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการของพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา [22 มีนาคม 2564]
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา [18 มีนาคม 2564]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (13 ภาพ) [5 มีนาคม 2564]
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลกนคร ปี 2564 (9 ภาพ) [16 กุมภาพันธ์ 2564]
โคงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (12 ภาพ) [27 มกราคม 2564]
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร (8 ภาพ) [14 ธันวาคม 2563]
โครงการธนาคารขยะออมทรัพย์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 (7 ภาพ) [4 ธันวาคม 2563]
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ120ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (14 ภาพ) [21 ตุลาคม 2563]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพแบะคสามเป็นผู้นำของสตรี (6 ภาพ) [30 กันยายน 2563]
โครงการให้ความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี(ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปี 2562 ) (6 ภาพ) [30 กันยายน 2563]
1 - 10 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 74
เดือนนี้ 4,177
เดือนที่แล้ว 4,803
ทั้งหมด 11,759