call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบบัญชี) [9 กันยายน 2564]
ซ่อมไฟฟ้ารายทาง [20 สิงหาคม 2564]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564 (รายนายศักดิ์ชัย บงค์บุตร 163 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา) [30 กรกฎาคม 2564]
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงวัยต้านภัยโควิด 19 [14 กรกฎาคม 2564]
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2564 [9 กรกฎาคม 2564]
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง [1 กรกฎาคม 2564]
โครงการอบรมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง [29 มิถุนายน 2564]
โครงการอบรมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2564 [15 มิถุนายน 2564]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 [11 มิถุนายน 2564]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2563 (รายนางบุญชวน ศรีสมัย 23 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเต่า) [16 เมษายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 91 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 118