เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2565 [26 พฤษภาคม 2565]
ประชุมผู้ปกครองปี2565 [25 พฤษภาคม 2565]
ร่วมใจพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [25 พฤษภาคม 2565]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี พ.ศ. 2565 (รายนายประสิทธิ์ บุราณสาร อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 8) [11 พฤษภาคม 2565]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 [14 เมษายน 2565]
โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว [30 มีนาคม 2565]
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คนพิการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [24 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 [15 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คนพิการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [15 กุมภาพันธ์ 2565]
ซ่อมแซมท่อประปาแตกในหมู่บ้าน บ้านดอนทอย หมู่ที่ 3 และบ้านหนองสนุก หมู่ที่ 6 [15 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 121 รายการ)