เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 จุดที่ 3 ศาลปู่ตา รูปปั้นเต่าใหญ่ ป่าชุมชนและทางเข้าหมู่บ้าน
รายละเอียด : ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และจัดหาพันธ์ุไม้พร้อมปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม