messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด : โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีกิจกรรมเก็บขยะบริเวณริมถนนสองฝั่งถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้าน/ถนนสายหลักระหว่างหมู่บ้าน ตัดหญ้าข้างถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ให้เป็นระเบียบสวยงาม ในวันที่ 25 มิถุนายน 25567 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน อถล. อสม. นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า
ผู้โพส : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม