เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณสระประปา บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2 วัน อังคาร ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ผู้โพส : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม