messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออากาศอำนวย - ให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงควบคุม (สุนัขและแมว) - ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงควบคุม สุนัขและแมว - ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุขนัขบ้า ตารางการดำเนินงาน ดังนี้ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2566 ณ.ศาลาประชาคมบ้านถ้ำเต่า วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม 2566 ณ.ศาลานักบุญยอเซฟ บ้านดอนทอย วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม 2566 ณ.วัดยอดแก้ว บ้านหนองผือ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2566 ณ.ศาลาปลาส้ม บ้านนาดอกไม้ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม 2566 ณ.วัดสว่างแจ้ง บ้านหนองสามขา
ผู้โพส : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม