เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565
รายละเอียด : เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในการใช้รถใช้ถนน และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักในการใช้ถนนตามกฎจราจร ในเขตเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ในการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีการสนับสนุนสิ่งของ อาทิ เช่น น้ำดิื่ม กาแฟ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ผู้โพส : สำนักปลัด