เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คนพิการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
รายละเอียด : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คนพิการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 2 รุ่น เพื่อให้ความรู้ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลสามัคคีพัฒนา ณ ศูนย์บริการผู้พิการเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายทรัพย์ ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมี นางพิญาดา ขันติยู ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน
ผู้โพส : สำนักปลัด