เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คนพิการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
รายละเอียด : โครงการอบรมให้ความรู้แก่คนพิการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดทำโดยคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการและกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออกาศอำนวย จังหวัดสกลนคร คนพิการและผู้ดูแลที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นการปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ การเลือกซื้อหน้ากากอนามัย การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี การล้างมือ 7 ขั้นตอน
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม