messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 11 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 256ุ6 ระหว่างวันที่11 - 17 เมษายน 2566 โดยมีนายทรัพย์ ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน รพสต.บ้านหนองสามขา อสม. ประชาชนตำบลสามัคคีพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมในเปิดโครงการฯดังกล่าว โดยมีกิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน จำนวน 6 จุด ครอบคลุมทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในการใช้รถใช้ถนน และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักในการใช้ถนนตามกฎจราจร ในเขตเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ผู้โพส : สำนักปลัด