เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา
รายละเอียด : วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดย กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า โรงเรียนโพนงามศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 107
เดือนนี้ 4,210
เดือนที่แล้ว 4,836
ทั้งหมด 11,792