ชื่อเรื่อง : โครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมอันดีในการต่อต้านทุจริต เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักปลัด เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยการนำของ นายทรัพย์ ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนาพร้อมคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้จัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมอันดีในการต่อต้านการทุจริต พื่อเป็นแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตและการตรวจสอบในภาคประชาชน ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ในการป้องกันปัญหาการทุจริตและสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ในการป้องกันการทุจริตนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนาได้ประกาศและมอบนโยบาย NO Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ งดรับและให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลอดการทุจริต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
ชื่อไฟล์ : G5URkqJThu110139.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tqEX91xThu110147.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 89F5ut3Thu110152.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : l00Iho8Thu110155.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iPP4bynThu110158.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : N4IEuTLThu110201.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : thpAmuuThu110203.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้