ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ง หมายทะเบียน 80-3037 สกลนคร) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....