ชื่อเรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ที่ ๑๐๒๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน "ธนาคารขยะออมทรัพย์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลสามัคคีพัฒนา" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อไฟล์ : HbZzFpcTue23935.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้