ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำไดโว่แบบจุ่ม รหัส 055-58-410004, 055-58-410005 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง