ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ( เครื่องตัดคอนกรีต ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง