ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องจักรขนย้ายถังประปาเหล็กบริเวณวัดสว่างแจ้ง บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง