ชื่อเรื่อง : เหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรหัส420-60-0025จำนวน 1เครื่อง