ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน(สายบ้านนายจิ๋ว - บ้านนายอุ๋ย แก้วฝ่าย) บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง