ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 1 (สายบ้านนางจิ๋ว คิดโสดา- บ้านนายอุ๋ย - แก้วยฝ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง