ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนาคำ-ไปบ่อเปลือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง