ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง