ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1048 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง