ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปี 2566 (การมัดหมี่ลายดอกรักราชกัญญาและพัฒนาลายมัดหมี่ย้อมคราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง