messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรณ์บุคคลของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296 |
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2