เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675account_box กองคลัง
นางมารศรี บุตรสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมารศรี บุตรสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกุสุมาศ บุญชาญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางกุสุมาศ บุญชาญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางกาญจนา ประสงค์ดี
นักวิชาการพัสดุ
นางกาญจนา ประสงค์ดี
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวภัทรา สำรองพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวภัทรา สำรองพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนวพร คิดโสดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนวพร คิดโสดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 116
เดือนนี้ 4,219
เดือนที่แล้ว 4,845
ทั้งหมด 11,801