เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพัธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศระเบียบธนาคารขยะออมทรัพย์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การรับโอน(ย้าย) เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo แนวทางการจัดเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
description ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ขอเชิญร่วมสังเกตุการณ์การตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมเกียรติ - บ้านนางอ่อนตา สุกัน บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 117
เดือนนี้ 4,220
เดือนที่แล้ว 4,846
ทั้งหมด 11,802