call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบบัญชี)
ซ่อมไฟฟ้ารายทาง
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564 (รายนายศักดิ์ชัย บงค์บุตร 163 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา)
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงวัยต้านภัยโควิด 19
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2564
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง
โครงการอบรมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
โครงการอบรมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2564
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 110
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ