call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
insert_drive_file คำกล่าวการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
ชื่อเรื่อง: คำกล่าวการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต    ชื่อไฟล์: dSyhJB3Fri122209.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส    ชื่อไฟล์: XN7MaexMon114150.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส    ชื่อไฟล์: EHosUlzSat41651.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
photo คำกล่าวการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
ชื่อเรื่อง: คำกล่าวการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ชื่อไฟล์: nddix6sSat44909.jpg
photo ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ชื่อไฟล์: Ym9pZCPSat45241.jpg
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 82