messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 88
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 46
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายข้างโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า-ศาลปู่ตา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 71
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายข้างโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า-ศาลปู่ตา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 97
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายข้างโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า-ศาลปู่ตา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 94
ประการเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 61
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขุดลอกหนองปลาดุก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 429
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขุดลอกหนองปลาดุก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสมเกียรติ ศรีระวงค์ ด้านหลังบ้านนายเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 480
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองจอก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๒ ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 426
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ สายนา นายศรีแพง - นา นายไพรจิตร แก้วฝ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 354
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ สายนา นายศรีแพง - นา นายไพรจิตร แก้วฝ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 365
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายบ้าน นายราชัน เคนไชยวงค์ - ดอนสงค์ ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายบ้าน นายราชัน เคนไชยวงค์ - ดอนสงค์ ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 381
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายหนองต้มเกลือ - สายดงปลาโคป ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 408
1 - 20 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5