messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายสมพงษ์ บาลโคตรคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : 09-1875-6321
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับต้น
โทร : -
นายประวิทย์ เพียรพจน์
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
โทร : 080-0047022
นายนิรุต คิดโสดา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
น.ส.รัตนภรณ์ บุญชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : -
นายพงษ์ผไท พวงเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายอัคเดช งวงคำนาม
คนงาน