call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
photo แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 59