messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281 |
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289 |
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1