messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 41
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 326
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 342
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 389
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 339
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2558 | เปิดอ่าน : 326
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1