call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

folder แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
description แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37