messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำเต่า - ดงเสียว หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเต่า
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายข้างโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า-ศาลปู่ตา หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายข้างโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า-ศาลปู่ตา หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จัดซื้อที่ดินสำหรับทิ้งขยะ
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองทอย บ้านหนองสนุก หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองทอย บ้านหนองสนุก หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จัดซื้อเต้นผ้าใบ
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล)
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ยายพาหนะและขนส่งรถบรรทก (ดีเซล)
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed โครงการขุดลอกหนองไผ่ บ้านดอนทอย หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed โครงการขุดลอกบ่อขยะใหม่และฝังกลบบ่อขยะเดิม พร้อมลงลูกรังตามคันดิน บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองสนุก หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างจ้างโครงการขุดลอกหนองปลาดุก (ด้านทิศตะวันออก) บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed โครงการขุดลอกหนองปลาดุก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสาย (บ้านถ้ำเต่า- บ้านดงเดียว) บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed โครงการปรับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านถ้ำเต่า (หมู่ที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 187
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านถ่ำเต่า หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 188
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 1 - บ้านดงเดียว
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 255
rss_feed โครงการก่อสร้างขุดลอกหนองปลาดุก บ้านโนนจำปา หมู่ที่2
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 289
1 - 22 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1