messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder องค์กรแห่งการเรียนรู้/มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งความรู้
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง แผนการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2568
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
องค์กรแห่งการเรียนรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349 |
แผนการจัดการความรู้/องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learnning organization) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315 |
แบบประเมินด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346 |
การเสนอขอปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 929 |
แบบแสดงการรับผลงานที่ขอประเมิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307 |
แบบประเมินผลงาน (สำหรับคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อเลื่อนระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344 |
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298 |
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ชง./ชก.) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1026 |
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285 |
ว 692 การประเมินผลระบบแท่งพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323 |
การกำหนดกลุ่นงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1