messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
public ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

×

ยืนยันการลบข้อมูล

ลบข้อมูลนี้ทันที

จะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้รอปรับปรุง
วันที่จะขอรับบริการ
     

ข้อมูลผู้ขอรับบริการ
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
อายุ
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์

รายละเอียดการขอรับบริการ


(ระบบจะทำการบันทึกหมายเลข ip ของท่านเพื่อการตรวจสอบ)


ใส่ code: