call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑    ชื่อไฟล์: 7THiBwzThu113659.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
ชื่อไฟล์: 2WT5JTZThu113743.jpg
1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81