เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675folder แผนพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฎิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file กรอบแนวความคิดในการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคคลากร(รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 71
เดือนนี้ 4,174
เดือนที่แล้ว 4,800
ทั้งหมด 11,756