messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขยายเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 116 |
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288 |
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277 |
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ของการดำเนินงานหรือปฎิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290 |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1